039 624 9290

Chính sách & Quy định chung

Cảm ơn quý khách đã truy cập vào website Customgshock.com được vận hành bởi Hộ kinh doanh Gshop.

Truy cập vào website và sử dụng dịch vụ đồng nghĩa với việc đồng ý với các điều khoản và chính sách của cửa hàng.

Tất cả nội dung trên website customgshock.com bao gồm chữ viết, đồ họa, hình ảnh, logo, video, âm thanh cũng như các nội dung khác trên website là tài sản đã được bảo hộ bản quyền của Hộ kinh doanh Gshop, mọi hành vi vi phạm dưới bất kỳ hình thức nào sẽ được coi là vi phạm pháp luật.

Chat với GSHOP
DMCA.com Protection Status